B E M U T A T K O Z Ó

1. ALAPÍTÁS

A COMBI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t magyar állampolgárok alapították 1990-ben, Budapesten. elődje a Toxika-Technika Kártevőmentesítő Gazdasági Munkaközösség, mely szintén a kártevőmentesítés területén működött tíz éven keresztül.

2. ÜZLETI POZICIÓNK

A COMBI Kft. Magyarország egész területére kiterjesztette rovar- és rágcsálóirtásait. A sikeres szakmai munkát a közegészségügy és a kártevőirtás területén nagy tapasztalatokat szerzett szakembereinknek köszönhetjük. Talán elmondhatjuk magunkról azt is, hogy hazánkban évről-évre egyre biztosabb üzleti pozíciókat harcoltunk ki magunknak. Bátran állíthatjuk, hogy kft-nk jól megállja helyét a kártevőirtási szolgáltatást ajánló vállalkozások konkurenciaharcában. Cégünk 2019. év januárjában több mint 300 ügyféllel áll szerződéses viszonyban, ezeknek a megrendelőinknek hosszú évek óta végzünk ilyen jellegű szolgáltatást. A velünk partneri kapcsolatban lévő ügyfeleinknek nem csak kártevőirtásokat végzünk, hanem a szakmába vágó tanácsadással is szívesen állunk rendelkezésükre.

3. KÖRNYEZETVÉDELEM

Cégünk mindig nagy hangsúlyt fektetett a környezet megóvására. Ezért maradéktalanul betartjuk a hatályos rendelkezések, irtószer felhasználásával kapcsolatos szakmai irányelveit. Ezek az irányelvek figyelembe veszik az Egészségügyi Világszervezet (VHO), és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, valamint az ENSZ környezetvédelmi programjának ajánlásait.
A COMBI Kft. az országos, hivatalos listára bejegyzett szakvállalat, mely kizárólagosan a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és Delatizációs osztálya által jóváhagyott irtószereket használ fel szolgáltatásai során. Ezek olyan korszerű készítmények, melyekkel a kártevőmentesítés jó eredményességgel és nagy biztonsággal elvégezhető.
Az eredményes és a környezetre veszélytelen kártevőmentesítés végzéséhez egyrészt felkészült szakemberek, másrészt korszerű készítmények (irtószerek) és speciális eszközök állnak rendelkezésünkre.

4. CÉLKITŰZÉSÜNK

Szeretnénk öregbíteni hírnevünket, a már meglévő partnereink mellett, újabb megrendelőinknek nyújtott színvonalas szolgáltatásainkkal. Reméljük, hogy minél több, Magyarországon már évek óta működő, és újonnan beruházó céggel tudjuk fölvenni a kapcsolatot, illetve hosszú távú együttműködést kialakítani velük. Igyekszünk magas színvonalú szolgáltatást nyújtani a hazánkban elfogadott árak keretein belül. Erre garancia a közel harminc éves tapasztalat, amivel szakembergárdánk rendelkezik. Biztosíthatjuk megrendelőinket, hogy minőségi, magas színvonalú szolgáltatással állunk rendelkezésükre.

5. SZOLGÁLTATÁSAINKAT IGÉNYBEVEVŐK KÖRE

Teljes körű szolgáltatást nyújtunk azoknak a megrendelőinknek, akiknek a 18/1998. (VI. 03.) NM rendelet 4. számú mellékletének előírásai, valamint a Biocid rendelet, azaz 38/2003. (VII.07.) ESzCsM–FVM-KvVM együttes rendelet szerint, kártevőirtási kötelezettségüknek eleget kell tenniük. Ilyenek az élelmiszert előállító, élelmiszert árusító egységek, valamint szállodák, diákszállók, továbbá azok az objektumok ahol az egészségügyileg nemkívánatos kártevők megtelepedésének, elszaporodásának veszélye fennáll. Továbbá azok a területi elhelyezkedésük miatt veszélyeztetett objektumok, ahol fokozott a veszély a rágcsálók gyors bevándorlására és elszaporodására.

6. JELENTŐS ÜZLETI PARTNEREINK

Rendszeres kártevő mentesítéseket végzünk szállodákban, élelmiszereket előállító egységekben, nagy múltú, élelmiszereket árusító üzletláncok áruházaiban, valamint a egyéb nem élelmiszert forgalmazó áruházakban is. Évek óta végzünk rovar- és rágcsálóirtást különböző, jelentős közintézményekben, általános-, közép- és főiskolákban, magánkórházakban és rendelőintézetekben, önkormányzati épületekben, polgármesteri hivatalokban, bankokban és egyéb pénzintézményekben, gyógyszergyárakban, logisztikai központokban.

7. SZOLGÁLTATÁSAINK

Szolgáltatásunk az egészségügyi kártevőirtás keretébe tartozó valamennyi közegészségügyileg nemkívánatos, betegségeket terjesztő kártevőre kiterjed.

7. 1. – Rovarirtás

Rovarirtásainkat korszerű készítmények felhasználásával, permetezéssel, ULV eljárással, gélezéssel végezzük. Technológiánk kiegészítője a hidegköd képzés, mely a résekbe – repedésekbe behatol, a rovarokat rejtekhelyükről kiűzi, így a kártevőirtás jó eredménnyel és hatékonysággal végezhető.

A rezisztencia kialakulásának megelőzésére az alkalmazott irtószer hatóanyagokat rotációban ( váltogatva ) juttatjuk ki a kezelendő területre.

7. 2. – Rágcsálóirtás

Rágcsálóirtásainkat speciális hatóanyaggal és vivőanyaggal bekevert, a rágcsálók számára igen vonzó, csalétekkel végezzük. Ezeket etetőhelyekre, EU szabványnak megfelelő, szerelvények felhasználásával, helyezzük ki.

A rezisztencia kialakulásának megelőzésére az alkalmazott irtószer hatóanyagokat rotációban ( váltogatva ) helyezzük ki a kezelt területekre.

7. 3. – Integrált kártevőirtás

Cégünk a hagyományos, rendszeres irtásokon kívül, integrált kártevőirtást is végez. Ennek a rendszernek a keretében monitoring hálózatot telepítünk az érintett területre, a szakmailag kényes helyekre felmérő pontokat helyezünk el. E pontok rendszeres ellenőrzéséből derül ki, hogy hol vannak jelen kártevők, így a tényleges irtást elég ezekre a helyekre korlátozni. A rendszer jelentősége abban áll, hogy soha nem kerül kijuttatásra felesleges vegyszermennyiség, mindig csak ott és annyit alkalmazunk, ahol és amennyit feltétlenül szükséges.